Homepage Profil spoločnosti Občianske združenie - BUDÚCNOSŤ PRE DETI - 2% Služby Odkazy Rodinné úsporné domy Kontakt Reklamačný poriadok VPS Ochrana osobných údajov a cookies Kosenie trávy - pozemkov Trenčín a okolie
Druh:
Kategória:
Kraj / okres:
Obec:
Cena nehnuteľnosti do:

TOP ponuka

NA PREDAJ, Byt 12 - 1 izbový (garsónka), balkón - Rezidencia THERMAE, Trenčianske Teplice Hviezdoslavova, Trenčianske Teplice (okres Trenčín)
95 000 €
NA PREDAJ, Byt 11 - 2 izbový, balkón - Rezidencia THERMAE, Trenčianske Teplice Hviezdoslavova, Trenčianske Teplice (okres Trenčín)
129 000 €
NA PREDAJ, Byt 06 - 1 izbový, terasa (predzáhradka) 32,95m2 - Rezidencia THERMAE, Trenčianske Teplice Hviezdoslavova, Trenčianske Teplice (okres Trenčín)
130 000 €
NA PREDAJ, Byt 05 - 2 izbový, terasa (predzáhradka) 31,62m2 - Rezidencia THERMAE, Trenčianske Teplice Hviezdoslavova, Trenčianske Teplice (okres Trenčín)
140 000 €
Buducnost pre deti

Tento rok 2% z dane za rok 2021 pre občianske združenie

Budúcnosť pre deti

http://www.buducnostpredeti.sk

Ak darujete 2% Vašich daní a veríme, že mnohí z Vás nás takýmto spôsobom podporia.

Ďakujeme!

Tlačivá na poukázanie 2% dane nájdete na :

https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=25290    

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Budúcnosť pre deti, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Budúcnosť pre deti min. 40 hodín v roku 2019 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):

http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Ako príjímateľa uvediete :

II. ODDIEL - ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI
IČO : 4 8 4 1 2 3 6 8
B u d ú c n o s ť  p r e  d e t i
S i b í r s k a  6 9 1 / 2
9 1 1 0 1  T r e n č í n

ZOZNAM PRIJÍMATEĽOV
z Komory notárov SR

Občianske združenie bolo založené na podporu Branka, ktorý ma diagnózu DMO spastická diparetická forma a učí sa chodiť. Získané financie budú použité výhradne na rehabilitácie.

          

Občianske združenie s názvom Budúcnosť pre deti je dobrovoľným, nepolitickým združením,založeným podľa ustanovení zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Cieľ a činnosť združenia

Cieľom združenia je pomoc telesne a inak postihnutým deťom a ich rodinám.

Svojou činnosťou prispievať k zlepšovaniu zdravotného stavu telesne postihnutých detí a pomáhať rodinám v nepriaznivej sociálnej situácii. Pomáhať s integráciou detí s handicapom medzi zdravé deti.

Na dosiahnutie svojho cieľa sa činnosť združenia zameriava na:

  1. zoskupovanie záujemcov pre pomoc telesne a inak postihnutým deťom a ich rodinám,
  2. organizovaní stretnutí rodičov so zdravotne postihnutými deťmi, integrovanie detí do kolektívu pri hrách, tvorivých dielňach a podujatiach.
  3. získavanie finančných príspevkov pre telesne a inak postihnuté deti a ich rodiny v nepriaznivej sociálnej situácií,
  4. organizovanie a úhrada nákladov rehabilitačnej starostlivosti, ktorá nie je hradená zdravotnými poisťovňami,
  5. organizovanie a úhrada nákladov liečebných pobytov a operácií v tuzemsku ako i v zahraničí, nad rámec hradený zdravotnými poisťovňami,
  6. organizovanie a úhrada nákladov rehabilitačno-rekondičných pobytov, nad rámec hradený zdravotnými poisťovňami,
  7. pomoc pri zaobstarávaní pomôcok pre zdravotne postihnuté deti, ako i finančných prostriedkov na podporu ich vzdelávania uľahčujúcich ich plnohodnotné začlenenie do spoločnosti
  8. organizovanie výletov pre rodiny s handicapovanými deťmi
  9. finančná pomoc rodinám s telesne a inak postihnutými deťmi v nepriaznivej sociálnej situácií,
  10. ďalšia činnosť na podnet členov združenia.