Homepage Profil spoločnosti Občianske združenie - BUDÚCNOSŤ PRE DETI - 2% Služby Odkazy Rodinné úsporné domy Kontakt Reklamačný poriadok VPS Ochrana osobných údajov a cookies Kosenie trávy - pozemkov Trenčín a okolie
Druh:
Kategória:
Kraj / okres:
Obec:
Cena nehnuteľnosti do:

TOP ponuka

NA PRENÁJOM, OBCHODNO-SKLADOVÝ PRIESTOR, FirmBox, Brnianska ul., Trenčín Brnianska, Trenčín
1 000 €/mesiac
NA PRENÁJOM, 2 izbový byt, Sihoť III (58m2), Trenčín Turkovej, Trenčín
500 €/mesiac
NA PRENÁJOM, 2 izbový byt, loggia, Partizánska ul., Trenčín Partizánska, Trenčín
490 €/mesiac
NA PRENÁJOM, kancelárske priestory (od 20m2), Gen. M. R. Štefánika pri OC Max, Trenčín Gen. M. R. Štefánika, Trenčín
5 €/m2/mesiac
Buducnost pre deti

Tento rok 2% z dane za rok 2019 pre občianske združenie

Budúcnosť pre deti

http://www.buducnostpredeti.sk

Ak darujete 2% Vašich daní a veríme, že mnohí z Vás nás takýmto spôsobom podporia.

Ďakujeme!

Tlačivá na poukázanie 2% dane nájdete na :

https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=25290    

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Budúcnosť pre deti, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Budúcnosť pre deti min. 40 hodín v roku 2019 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):

http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Ako príjímateľa uvediete :

II. ODDIEL - ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI
IČO : 4 8 4 1 2 3 6 8
B u d ú c n o s ť  p r e  d e t i
S i b í r s k a  6 9 1 / 2
9 1 1 0 1  T r e n č í n

ZOZNAM PRIJÍMATEĽOV
z Komory notárov SR

Občianske združenie bolo založené na podporu Branka, ktorý ma diagnózu DMO spastická diparetická forma a učí sa chodiť. Získané financie budú použité výhradne na rehabilitácie.

          

Občianske združenie s názvom Budúcnosť pre deti je dobrovoľným, nepolitickým združením,založeným podľa ustanovení zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Cieľ a činnosť združenia

Cieľom združenia je pomoc telesne a inak postihnutým deťom a ich rodinám.

Svojou činnosťou prispievať k zlepšovaniu zdravotného stavu telesne postihnutých detí a pomáhať rodinám v nepriaznivej sociálnej situácii. Pomáhať s integráciou detí s handicapom medzi zdravé deti.

Na dosiahnutie svojho cieľa sa činnosť združenia zameriava na:

 1. zoskupovanie záujemcov pre pomoc telesne a inak postihnutým deťom a ich rodinám,
 2. organizovaní stretnutí rodičov so zdravotne postihnutými deťmi, integrovanie detí do kolektívu pri hrách, tvorivých dielňach a podujatiach.
 3. získavanie finančných príspevkov pre telesne a inak postihnuté deti a ich rodiny v nepriaznivej sociálnej situácií,
 4. organizovanie a úhrada nákladov rehabilitačnej starostlivosti, ktorá nie je hradená zdravotnými poisťovňami,
 5. organizovanie a úhrada nákladov liečebných pobytov a operácií v tuzemsku ako i v zahraničí, nad rámec hradený zdravotnými poisťovňami,
 6. organizovanie a úhrada nákladov rehabilitačno-rekondičných pobytov, nad rámec hradený zdravotnými poisťovňami,
 7. pomoc pri zaobstarávaní pomôcok pre zdravotne postihnuté deti, ako i finančných prostriedkov na podporu ich vzdelávania uľahčujúcich ich plnohodnotné začlenenie do spoločnosti
 8. organizovanie výletov pre rodiny s handicapovanými deťmi
 9. finančná pomoc rodinám s telesne a inak postihnutými deťmi v nepriaznivej sociálnej situácií,
 10. ďalšia činnosť na podnet členov združenia.